Vlaamse website voor coöperatief wonen

Coöperatief wonen als alternatief voor wie de centen niet heeft

Datum: 
11/07/2021

Bouwen wordt steeds duurder waardoor steeds meer jongeren uit de boot vallen als ze een huis overwegen te kopen of bouwen.

Om aan dat groeiend probleem het hoofd te bieden, is sinds kort een website dat een oplossing biedt in de vorm van coöperatief wonen. In één volzin: in een wooncoöperatie is de bewoner aandeelhouder van de coöperatieve vennootschap. Door een of meerdere aandelen te kopen, wordt hij lid van de coöperatie en kan hij genieten van de diensten die de coöperatie levert, in dit geval betaalbaar en kwalitatief wonen. 

Behalve bewoners-huurders kan een wooncoöperatie ook andere investeerders aantrekken, zoals bijvoorbeeld mensen uit het netwerk van de bewoners (vrienden, familie). Ook sociale investeerders of ondernemingen kunnen aandeelhouder worden. Sommige coöperaties kunnen rekenen op de financiële inbreng van personen of organisaties die geen directe gebruiker zijn van het woonproject. Zij kopen aandelen om het hogere doel van het project, al dan niet in hun wijk, te ondersteunen. In ruil streeft de coöperatie ernaar hen te vergoeden met een beperkt rendement – vaak niet meer dan 1 tot 3% – op hun investering. Lees minder

De leden hebben de plicht de coöperatie democratisch te besturen en te controleren. Dat gebeurt op een gelijkwaardige manier. Elke coöperant heeft namelijk, onafhankelijk van hoeveel aandelen hij of zij bezit, één stem op de algemene vergadering. De bewoners bewaken samen en op gelijkwaardige basis hun gemeenschappelijke behoeften. De coöperant-bewoner is dus zowel eigenaar (van de coöperatie), gebruiker (van de stenen) als bestuurder (democratische controle van de coöperatie).

De algemene vergadering benoemt een raad van bestuur, die vervolgens een beheerder voor het gebouw aanstelt. Afhankelijk van de schaal van de coöperatie kan zo’n beheerder één persoon dan wel een team zijn.

Bron: Coöperatief Wonen

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders