KMO's dichter bij overheidsopdrachten?

Bouwunie is al geruime tijd vragende partij

Datum: 
26/11/2021

Om kmo's gemakkelijker toegang te geven tot overheidsopdrachten heeft de federale regering een actieplan uitgewerkt.

Hierin staan een aantal maatregelen op korte en langere termijn, die de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten moeten bevorderen en ook zorgt voor een monitoring van hun deelname.

Bouwunie is al langer vragende partij om bouwkmo’s meer toegang te bieden tot overheidsopdrachten. Eerder heeft ook Vlaams minister Bart Somers al een aantal voorstellen hieromtrent uitgewerkt. Nu komt ook de federale regering met een plan. Dit omvat 32 maatregelen rond vier assen die samen de relaties tussen kmo's en aanbestedende overheden moeten verbeteren met het oog op meer transparantie, een vermindering van de administratieve lasten, efficiëntere procedures en een betere kennis van de regels en de good practices, zowel bij de kmo's als de overheid.

Belangrijk daarbij is de verbetering en de versnelling van de betaalpraktijken. Ook komt er een aanpassing aan de wetgeving rond de overheidsopdrachten, het federaal aankoopbeleid en het charter inzake de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten, om op die manier de administratieve lasten te laten dalen en de transparantie en efficiëntie op te krikken. Daarnaast wil de regering de betrokken overheden en kmo's begeleiden en opleiden, en de participatie van kmo's aan overheidsopdrachten fijnmazig in kaart brengen.

Het is een mooi en goed doordacht plan, waarin voor een groot deel tegemoet wordt gekomen aan de vragen van Bouwunie. Bouwunie laat weten erop toe te zien dat al deze plannen ook in de praktijk worden uitgevoerd.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders