Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers

Talent gevraagd voor Meesterproef 2019

Datum: 
04/10/2019

De Orde van Architecten zoekt 30 ontwerpers die mee willen nadenken over de toekomst van sociale woningbouw.

Deze oproep is voor de snelle beslissers want de recent afgestuurder ontwerpers moeten zich voor 25 oktober aanstaanden melden. Waarom? Om het vraagstuk van de sociale woningen mee te helpen oplossen. Volgens de Orde van Architecten is het aandeel sociale woningen in Vlaanderen met 7% veel te laag. Meer dan 150.000 gezinnen staan op een wachtlijst.

De oplossing is simpel: meer sociale woningen. Maar in een Vlaanderen waar ruimte schaars is en duurzaam ruimtegebruik hoog op de agenda staat, is het beslist geen sinecure om betaalbare oplossingen uit te dokteren.

Met de Meesterproef 2019 wil de Orde van Architecten het thema ‘sociaal wonen’ centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen. De rol van de architecten is hierbij doorslaggevend volgens de Orde. Er zijn naar hun zeggen lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Kortom, het is cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk. Voor praktische informatie en het inschrijvingsformulier kan je hier terecht.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders