Controle op asbestverwijdering kan veel beter

Volgens Go4circle wordt amper een derde van de activiteiten gecontroleerd

Datum: 
13/08/2017

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) trekt aan de alarmbel: waar asbest wordt verwijderd, is nauwelijks controle.

Aanleiding is de VRT-reportage, in het wekelijkse duidingsprogramma Pano, waarbij illegale asbestactiviteiten en malafide ondernemers werden ontmaskerd. Vandaele vroeg prompt de controlecijfers op bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in die stellen teleur vindt het parlementslid.

Volgens Vandaele valt het op dat vooral op de plaatsen waar asbest verwijderd wordt, namelijk op de werven, het aantal controles ondermaats is. Daarnaast worden bedrijven die zonder erkenning opereren, nauwelijks gecontroleerd. De Vlaamse milieu-inspectie voerde de voorbije 5 jaar 285 controles uit op asbest bij vergunde bedrijven in Vlaanderen. Op werven waar asbestverwijdering geen issue was - of niet werd gemeld - blijft de teller steken op nauwelijks 67. In West-Vlaanderen was er de afgelopen 5 jaar in deze optiek zelfs geen enkele controle.

Ook de vzw Go4circle kaartte eerder al de problematiek aan naar inleiding van de Pano-uitzending. De vzw stuurt aan op meer samenwerking in de recyclagesector want asbest verwijderen is een dure aangelegenheid. Go4circle stelt voor om de subsidieregeling die bestaat voor ondernemingen ook toe te passen voor particulieren. Volgens Go4circle betaalt de regering tot 90% van de kosten voor asbestverwijdering bij bedrijven terug. Dat kan anders vindt de vzw.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders