Waarom de thuisbatterij niet doorbreekt

Terugverdientijd overtreft de levensduur

Datum: 
18/09/2019

Zelfs mét premie rendeert de thuisbatterij niet, waarschuwen een aantal Vlaamse kwaliteitskranten. De hamvraag: waar zit de rekenfout?

Ze waren een tijdje niet meer uit het nieuws te branden maar intussen neemt de twijfel toe over het rendement en worden er vraagtekens gezet bij de duurzaamheid.

Ter herinnering: de batterijen werden gezien als dé oplossing om de electriciteit op te slaan die overdag door zonnepanelen wordt gegenereerd. De gedachtengang erachter klinkt plausibel: zonnepanelen renderen louter overdag en dat is net het moment waarop de meeste consumenten niet thuis zijn. Als de consumenten die energie zouden kunnen opsparen tot 's avonds, dan zouden ze aanzienlijk kunnen besparen op hun electriciteitsrekening.

Nu is echter gebleken dat die rekening niet helemaal klopt. De batterijen zijn simpelweg te duur en gaan niet lang genoeg mee om qua investering terugverdiend te kunnen worden. De schattingen lopen ver uiteen: van 10 tot 30 jaar. Maar de batterijen gaan helaas zo lang niet mee. Ze gaan niet per definitie stuk, maar de opslagcapaciteit neemt wel af zodat je op het einde van de levensduur van je batterij al blij mag zijn dat je nog een rendement overhoudt van 60 tot 70%. Ook de garantie is momenteel ontoereikend: in de meeste gevallen 'slechts' 10 jaar al wordt algemeen verwacht dat die termijnen fors zullen opgetrokken worden. Kortom, wie al geïnvesteerd heeft of dat binnenkort wil doen, denkt en rekent beter twee keer na.

Brengt de Vlaamse premie soelaas?
De Vlaamse premie bedraagt 250 euro per kilowattuur, met een maximum van 3.200 euro per installatie. Dat komt ongeveer overeen met 35% van de investeringskosten berekende de VREG. Wat overblijft is nog steeds een aanzienlijke investering van ettelijke duizenden euro's. Bovendien is de kost van de installatie van de batterij maar een onderdeel van de gehele installatie. Reken er sowieso ook nog de zonnepanelen zelf bij, de noodzakelijke omvormer, de installatiekosten (want de premie kan enkel worden toegekend als een erkend vakman de batterij heeft geplaatst) etc.

En ook nog deze kanttekening: de premie zal toegekend worden tot eind volgend jaar. Het is maar zeer de vraag of men daarna de maatregel gaat verderzetten want nu al wordt geopperd om de premie na verloop van tijd te verlagen (lees: als er een stormloop zou ontstaan op de premie). Wie in het kluwen toch naar enige houvast zoekt, kan de simulator van de VREG consulteren alvorens de knoop definitief door te hakken.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders