VREG zegt njet tegen politiek akkoord

Compromis Vlaams Parlement mbt digitale meters totaal onrealistisch

Datum: 
25/03/2019

De hoerastemming over de terug-draaiende energiemeters is herleid tot een impasse: de VREG torpedeert het compromis.

Ondanks de goedkeuring van het compromisvoorstel (lees dit artikel er nog eens op na) wijst de VREG het compromisvoorstel integraal af. Volgens het politieke akkoord zouden de eigenaars van zonnepanelen nog ruim 15 jaar kunnen rekenen op hun terugdraaiende meters. Aldus de VREG zal dat zorgen voor juridische problemen want het valt moeilijk of onmogelijk te definiëren welke consumenten recht hebben op zo'n terugdraaiende meter en welke niet.

De woordvoerder van de VREG laat via Twitter weten dat er sprake zou kunnen zijn van discriminatie, met alle gevolgen vandien. De VREG waarschuwt er met andere woorden voor dat het compromis het ganse systeem zou kunnen kelderen. De VREG vraagt het Vlaams parlement om ernstig rekening te houden met hun bedenkingen en opmerkingen maar houdt de boot nog even af wat eventuele juridische stappen betreft.

Het is evenwel duidelijk dat de VREG gepast zal reageren als het fameuze artikel 49/1 niet wordt geschrapt. Het decreet is evenwel nog niet ondertekend en in theorie kan het nog alle kanten uit. Intussen is het wachten op een politieke reactie. Wordt vervolgd.

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders