Vanaf 1 oktober: Vlaamse energielening (fors) uitgebreid

Van 10.000 naar 15.000 euro en van 5 naar 8 of 10 jaar om ze af te betalen

Datum: 
28/09/2017

Het Vlaams energieagentschap heeft de bedragen voor de energielening en de terugbetalingstermijn aanzienlijk uitgebreid. Voortaan kan er maximaal 15.000 euro geleend worden, in plaats van 10.000 euro voorheen, en wordt de afbetalingstermijn verlengd van 5 naar maximaal 8 jaar.

De lening is bedoeld voor (ver)bouwers die energiebesparende werken uitvoert. Concreet komen onder meer isolatie, nieuwe ramen, zonnepanelen/-boilers en een nieuwe verwarmingsinstallatie in aanmerking. Op het bedrag is een intrest verschuldigd van 2 procent maar wie tot de zogeheten 'sociale doelgroep' behoort, kan renteloos lenen.

De 'sociale doelgroep' bestaat uit:
- personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
- huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste;
- personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
- personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
- eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor);
- beschermde afnemers;
- gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 30.060 euro (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

Voor deze laatste groep werd nog een extra maatregel toegevoegd: de lening kan namelijk over 10 jaar worden afbetaald. Alle details vind je op de website energiesparen.be.

Opgelet evenwel: je kunt de lening enkel aanvragen via een energiehuis. Bijgevolg enkel in de gemeenten die over een energiehuis beschikken. De lijst van actieve energiehuizen vind je hier.

 

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders