Premie thuisbatterij vanaf 1 april bijgestuurd

Dit jaar nog maximaal 2550 euro

Datum: 
12/02/2021

De premie voor een thuisbatterij zakt dit jaar tot een maximale tegemoetkoming van 2550 euro per aansluitingspunt.

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurt de Vlaamse Regering de premie voor thuisbatterijen bij met een aangepast basisbedrag per kilowattuur (kWh), een capaciteit tot 9 kWh en een maximum van 2.550 euro. “Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof en zodra iemand beschikt over een digitale meter, doet het distributienet niet langer dienst als een zeer grote voordelige batterij waarop men de overtollige productie van uw zonnepanelen tijdelijk kan opslaan. Voor sommige mensen is een thuisbatterij een oplossing. Tegelijk helpen batterijen investeringskosten aan het elektriciteitsnet beperken. In plaats van de bestaande 250 euro per kWh wordt vanaf 1 april 300 euro per kWh voorzien bij installaties tot 6kWh in 2021”, zegt Demir. De minister roept alle installateurs op open, transparant en correct hun potentiële klanten in te lichten. 

Een thuisbatterij kan een interessante oplossing zijn om de elektriciteit die iemand overdag produceert enkele uren later te gebruiken. Het is nuttig dat eigenaars van zonnepanelen (en andere decentrale productie-installaties) hun zelfverbruik verhogen door hun elektriciteit zoveel mogelijk te gebruiken op het moment van productie of door hun productie-overschotten tijdelijk op te slaan. “Daarmee verhogen ze hun rendement, helpen ze mee aan de bevoorradingszekerheid en ontlasten ze het distributienet. Op die manier kunnen de grote noodzakelijke investeringsbedragen voor de versterking van het elektriciteitsnet beperkt worden en kunnen de distributienettarieven - waar we allemaal voor betalen - onder controle blijven.”, aldus minister Demir.

De premie voor een thuisbatterij wordt vanaf 1 april 2021 gewijzigd. Het bedrag zal afhangen van de capaciteit van de batterij en zal jaar na jaar dalen. In 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro, namelijk 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh en bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh. De premie kan ook nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten. Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, daalt de premie elk jaar. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen.

Bron: energiesparen.be

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders