Nieuw beleid qua wonen hoogdringend

Politieke partijen moeten het roer omgooien claimt Embuild

Datum: 
12/06/2024

Embuild roept politieke partijen op om snel ambitieuze regeerakkoorden op federaal en regionaal niveau uit te werken. "De focus moet liggen op betaalbaar en duurzaam wonen, meer investeringen in publieke en noodzakelijke infrastructuur en een sterk arbeidsmarktbeleid," aldus Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van Embuild, samen met Caroline Deiteren, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, Hugues Kempeneers, directeur-generaal van Embuild Wallonie, en Jean-Christophe Vanderhaegen, directeur-generaal van Embuild Brussels.

Bijsturen is noodzakelijk

De kiezer heeft gesproken. Nu is het tijd voor overleg en samenwerking, niet langer voor campagnetaal. Er wachten heel wat enorme uitdagingen voor de nieuwe regeringen in ons land. Daarom moeten er snel federaal en regionaal sterke regeringen worden gevormd met een ambitieus regeerakkoord. Zij moeten de kans grijpen om ons land gedurende vijf jaar bij te sturen op een manier die goed is voor iedereen in de samenleving.

De bouwfederatie heeft heel wat concrete voorstellen in zijn Europese, federale en regionale memoranda, gefocust op 3 grote prioriteiten. Ten eerste moet wonen betaalbaar en duurzaam blijven door onder meer massaal in te zetten op energetische nieuwbouw en renovatie. Dat vereist de nodige financiële ondersteuning en coherente bouwregels.

Verder is het absoluut nodig om de overheidsinvesteringen in alle types infrastructuur, openbaar vervoer en gebouwen duchtig op te trekken. België en de drie regio's hebben op dat vlak een heuse inhaaloperatie nodig na een jarenlange periode van onderinvesteringen. Verder moet ons arbeidsmarktbeleid bijgestuurd worden om de schaarste aan personeel het hoofd te kunnen bieden. De klemtoon moet daarbij liggen op activering, vorming en omscholing om iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan het werk te krijgen.

Open voor gesprek

Embuild wil zijn rol als partner opnemen bij het uittekenen van een sterk en efficiënt overheidsbeleid. De bouwfederatie staat klaar om zijn expertise te delen en samen te werken met de onderhandelaars om ervoor te zorgen dat het beleid van de toekomstige regeringen beantwoordt aan de realiteit en de behoeften van de bouw- en installatiesector, maar ook aan de noden van de samenleving in het geheel.

Bron: Embuild

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders