Gevels met zonnepanelen oplossing energie-eisen nieuwbouw?

Afbouw gasaansluitingen noopt bouw tot alternatieve oplossingen

Datum: 
06/05/2021

Sinds de introductie in 2019 van PIxasolar gevelpanelen met zonnecellen zien steeds meer fotovoltaïsche gevels het daglicht.

De vraag naar fotovoltaïsche gevels groeit snel. De strengere eisen naar hernieuwbare energie bij nieuwbouwprojecten zorgt ervoor dat zowel in België als Nederland de vraag naar esthetische oplossingen om hernieuwbare energie in de bouwschil te verwerken in de lift zit.

Gasaansluitingen sinds 1 januari dit jaar aan banden gelegd

Vanaf begin dit jaar krijgen grote nieuwbouwprojecten in België van meer dan 25 wooneenheden geen gasaansluiting meer. Dit maakt dat er nood is aan alternatieve opwekking van hernieuwbare energie. Bij appartementsgebouwen lenen de daken zich hiervoor vaak niet door de vele technieken die op het dak staan of door een slechte oriëntatie. Daarvoor biedt Pixasolar soelaas, meent fabrikant Heliartec. Hun oplossing maakt het namelijk mogelijk om de goedgeörienteerde geveldelen op een esthetische manier te voorzien van zonnepanelen. 

Ook in Nederland is de vraag naar PV gevelbekleding sinds de invoering van de BENG-eisen (1/1/2021) als het ware geëxplodeerd. Voor de woningbouw bedraagt de energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2/jaar, het primaire fossiele energiegebruik maximaal 25 kWh/m2/jaar en het aandeel hernieuwbare energie minimaal 50%. Voor de utiliteitsbouw geldt een energiebehoefte van maximaal 50 kWh/m2/jaar, maximaal  25 kWh/m2/jaar primaire fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie eveneens minimaal 50%. Voor appartementsgebouwen volstaat de plaatsing van zonnepanelen op het dak niet. De overheid verplicht bouwheren en architecten om naast daken ook op de gevels PV te voorzien.

Pixasolar in België

De afgelopen maanden werden in België enkele tot de verbeelding sprekende unieke, gepersonaliseerde projecten met Pixasolar uitgevoerd. De toepassingsmogelijkheden blijken onbeperkt, claimt de fabrikant vanuit zijn Europees hoofdkwartier. 'Van particuliere woningen tot appartementsgebouwen, industriële gevels en gevels van openbare gebouwen. Hoewel het product initieel als een gevelbekleding op de markt is gebracht, krijgen we steeds meer vraag om de gekleurde panelen ook op het hellend dak toe te passen, in balustrades te verwerken, enzovoorts,' verklaart Andre Feenstra van Heliartec Europe. 

Ook in 'full black'

Heliartec heeft sinds kort het gamma Pixasolar zonnepanelen met inkjet printtechnologie uitgebreid met enkele Full Black panelen. Deze laatste kennen met 180-200 Wp/m2 een vermogen dat vergelijkbaar is met de best presterende traditionele zonnepanelen op de markt, aldus de fabrikant. Deze panelen kennen het hoogste rendement en zijn extra prijsgunstig. Vergeleken met traditionele zonnepanelen op het dak met een gevelbekleding in hout, metaal of volkern-panelen zijn de Full Black panelen naar eigen zeggen concurrentieel.

Media

Trefwoorden: 
zonnepanelen
gevelbekleding
zonnegevel
bipv
esthetische zonnepanelen
gevelmaterialen

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders