De 6% wordt veralgemeend

BTW op sloop en heropbouw wordt landelijk uitgerold

Datum: 
01/10/2020

Sectororganisaties ijverden er al langer voor en halen nu hun slag thuis: 6% BTW op sloop en heropbouw in gans België.

De Confederatie Bouw was er als de kippen bij om aan te tonen dat de maatregel niet nadelig is voor de schatkist. De organisatie verwijst daarbij naar een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat wanneer de BTW op sloop en wederopbouw van 21% naar 6% verlaagd wordt in heel België het aantal heropgebouwde woningen stijgt met 35% en het jaarlijks budgettair overschot voor de staat 55 miljoen euro bedraagt. Bovendien komt daar over een periode van 30 jaar nog eens 100 miljoen euro aan extra inkomsten bij uit de onroerende voorheffing, berekende de KUL.

Vandaag geldt de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw enkel in 32 stedelijke gebieden. In het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat dat deze maatregel veralgemeend zal worden naar heel België. Het is evenwel op dit ogenblik nog te vroeg om hier een concrete datum op te kleven. Wordt vervolgd.

 

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders