Anderhalf uur overwerken per dag

Eindelijk goedgekeurd: anderhalf uur overwerken per dag ipv één

Datum: 
09/12/2021

Op 9 december 2021 keurde het federaal parlement het wetsontwerp tot wijziging van KB 213 definitief goed.

Dit betekent dat er weldra anderhalf uur per dag kan overgewerkt worden in plaats van één uur en dat de recuperatietermijn verlengd wordt. Bouwunie is tevreden dat de afgesproken aanpassingen nu eindelijk definitief zijn.

KB 213 is het meest gebruikte en voordelige overurenregime in de bouw, voordelig voor werknemer én werkgever. Dankzij dit systeem is de kostprijs van een overuur voor de werkgever quasi gelijk aan de loonkost voor een normaal gepresteerd uur. De arbeider houdt netto meer over dan hij zou ontvangen mocht hij dit uur in het zwart presteren. Voor de bouw betekent dit systeem een van de grote hefbomen om overuren aantrekkelijk en officieel te maken.

Totale pot van 180 uren blijft ongewijzigd
Tot op heden liet dit overurenregime toe om bovenop het basisuurrooster van acht uur één overuur per dag te presteren. Door de goedgekeurde wijziging kan er niet langer één, maar anderhalf uur per dag overgewerkt worden. De totale pot van 180u op jaarbasis blijft wel ongewijzigd. Daarnaast komt er ook een aanpassing van de recuperatieregels. Indien de werknemer kiest voor de recuperatie, wordt de recuperatietermijn van 6 maanden verlengd tot 12 maanden. Dit geeft werkgever en werknemer meer flexibiliteit in de planning.

Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Bouwunie: “Voor de bouwbedrijven én de bouwvakarbeiders betekent dit extra flexibiliteit. Deze wijziging, waarvoor Bouwunie steeds zeer sterk heeft gepleit, maakt nog deel uit van het sectoraal akkoord 2019-2020. Omdat deze wijziging politiek initiatief behoefde, was het enige tijd wachten. We zijn tevreden dat de versoepeling nu eindelijk van kracht zal gaan.”

De regeling treedt definitief in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Bouwunie

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders