Één premie voor iedereen

Ééngemaakte woningrenovatiepremie vanaf volgend jaar

Datum: 
05/02/2021

De Vlaamse regering keurde vandaag het decreet goed om vanaf volgend jaar tot een ééngemaakte woningrenovatiepremie te komen.

Er komt ook een uniek loket bij de Vlaamse overheid, voor de aanvragers van een renovatie- en/of een energiepremie. Dat melden ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele. Het gaat om een voornemen uit het Vlaams regeerakkoord.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Energiedecreet en de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Bedoeling is de basis te leggen voor de inrichting van een uniek loket bij de Vlaamse overheid, voor de aanvragers van een renovatie- en/of een energiepremie. Tegelijk wordt de decretale basis gelegd voor het recht op een renovatiepremie in hoofde van de vereniging van mede-eigenaars die renovaties van de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen uitvoeren. 

Vanaf volgend jaar zullen de bestaande renovatiepremie en energiepremies worden omgevormd tot een eengemaakte woningrenovatiepremie waarvan het bedrag varieert volgens inkomen. De premie moet nu in de loop van het jaar technisch en juridisch worden uitgewerkt. "Gezien het vele werk dat nog voor ons ligt, kunnen nog geen details over de uiteindelijke regeling meegedeeld worden. Maar alleszins moet alles eenvoudiger voor de mensen, ontdaan van overbodige drempels", stellen de twee ministers in een mededeling.

Het ontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de SERV, de Mina-raad en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bron: Belga

Gerelateerde berichten

Partners / Adverteerders